Tiến độ dự án Para Grus Cam Ranh tháng 04-2019

07/05/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Tiến độ dự án Para Grus Cam Ranh tháng 04-2019
Cập nhật tiến độ dự án Para Grus Cam Ranh tháng 04-2019. Theo đó thì đã thi cong cây xanh rất nhiều con đường trong dự án, thi công tuyến nước và san lấp mặt bằng, thi công ống thoát ước, xây trạm điện...
 Xem chi tiết cập nhật hình ảnh về tiến độ dự án Para Grus Cam Ranh tháng 04-2019 tại Video dưới đây:


 

Liên kết

Khuyến mãi
Hình ảnh dự án Para Grus
Gọi lại ngay